Hiệu đính CV

Để có một CV đẹp cần nhiều hơn một hồ sơ tốt. Một CV đẹp yêu cầu sự tỉ mỉ và chăm chuốt tới từng con chữ. Dịch vụ hiệu đính CV từ Singularity sẽ trợ giúp bạn kiểm soát lỗi, sắp xếp chương mục và đảm bảo bạn có thể phát huy hết thế mạnh từ hồ sơ của mình.

Ấn tượng đầu tiên với nhà tuyển dụng rất quan trọng. Hãy để chuyên viên Singularity giúp bạn.

Minh Phú Chuyên viên
Vũ Vinh Chuyên viên
Thu Thủy Chuyên viên
Thanh Hà Chuyên viên
Minh Tuấn Chuyên viên
Résumé proofreading Resume steps
Vui lòng nhập họ tên.
Vui lòng nhập địa chỉ email chính xác.

Quy định về bảo mật dữ liệu:

  • Công ty Singularity không sử dụng thông tin cá nhân (bao gồm họ tên, email, hình ảnh,...) vào bất cứ hoạt động nào khác ngoài việc hiệu đính CV;
  • Công ty Singularity không chia sẻ với bất cứ bên thứ 3 nào khác;
  • Khi được yêu cầu, dữ liệu sẽ được xóa khỏi nơi lưu trữ của Công ty Singularity sau 45 ngày.